Wat is geestelijke verzorging?
Als geestelijk verzorger begeleid ik mensen bij zingevingsvragen, bij rouw- en verlieservaringen en in de laatste levensfase (palliatieve zorg). In een cultuur met een grote gerichtheid op het najagen van succes en geluk, klinken deze thema’s wellicht zwaar. De realiteit is echter dat naast de schone ervaringen ook tegenslag en teleurstelling tot het leven behoren. Wanneer we worden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan, kunnen er vragen op ons afkomen waar we niet direct een antwoord op hebben. Als geestelijk verzorger ben ik er niet om antwoorden te geven op deze vragen, maar begeleid ik mensen bij het zoeken in zichzelf. Het aangaan van deze zoektocht maakt dat mensen tot nieuwe inzichten kunnen komen over hun eigen leven. Samen verkennen we wat mogelijke bronnen van troost, zin en veerkracht kunnen zijn.

Praktisch
De gesprekken kunnen in een vertrouwde omgeving plaatsvinden, bijvoorbeeld bij u thuis. Ook is het mogelijk om de gesprekken tijdens een wandeling te voeren of in een praktijkruimte in Utrecht. 

Vergoeding
Wist u dat geestelijke verzorging in de thuissituatie tegenwoordig vergoed wordt? Deze subsidieregeling geldt voor mensen van 50 jaar en ouder en voor palliatieve patiënten, inclusief de naasten (alle leeftijden). 

Interesse of vragen? Stuur mij een bericht.

Retraite_Yoga&Klank

Opleiding en ervaring
In 2016 heb ik de zesjarige opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek voltooid waarin ik ben opgeleid tot geestelijk verzorger. Ik ben als geestelijke verzorger werkzaam bij Florence. Sinds 2012 begeleid ik mensen in mijn yogapraktijk en sinds kort ben ik als vrijgevestigd geestelijk verzorger aangesloten bij Zin in Utrecht. Een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers. 

symbool 1