Retraite_Yoga&Klank

symbool 1

WAT IS GEESTELIJKE VERZORGING

Als geestelijk verzorger begeleid ik mensen bij zingevingsvragen, bij rouw- en verlieservaringen en in de laatste levensfase (palliatieve zorg). In een cultuur met een grote gerichtheid op het najagen van succes en geluk, klinken deze thema’s wellicht zwaar. De realiteit is echter dat naast de schone ervaringen ook tegenslag en teleurstelling tot het leven behoren.

Wanneer we worden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan, kunnen er vragen op ons afkomen waar we niet direct een antwoord op hebben. Als geestelijk verzorger ben ik er niet om antwoorden te geven op deze vragen, maar begeleid ik mensen bij het zoeken in zichzelf. Het aangaan van deze zoektocht maakt dat mensen tot nieuwe inzichten kunnen komen over hun eigen leven en zicht kunnen krijgen op dat wat van waarde is. 

Meer weten over geestelijke verzorging? Kijk op www.geestelijkeverzorging.nl

 

PRAKTISCH 

Locatie
De gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden of in de buitenlucht tijdens een wandelgesprek. Indien wenselijk wordt er gekeken naar een praktijkruimte in Utrecht.

Vergoeding
Wist u dat geestelijke verzorging thuis tegenwoordig vergoed wordt? Deze subsidieregeling geldt voor mensen van 50 jaar en ouder en voor palliatieve patiënten, inclusief de naasten (alle leeftijden).

Tarief
Komt u niet in aanmerking voor de vergoeding? Het tarief per consult is €75,00 exclusief BTW/ €90,75 inclusief BTW.

Voor meer informatie, neem contact met mij op.